IT and communication

Newest pages

Datatekniikka ja viestintä

Uusimmat sivut

index sitemap advanced
search engine by freefind

The purpose of this site is to disseminate information and views on information technology and its utilization for communication, especially on the Internet. In particular it combines the issues of human communication with the more technical aspects. The site contains information both in English and in Finnish (and very little in other languages). Usually the English and Finnish documents are not translations of each other but written for different purposes. There is a separate site info page available.

(The following is in Finnish, just in case you wonder.) Tämä sivusto sisältää sekä englannin- että suomenkielisiä sivuja (ja varsin vähän muilla kielillä). Englanninkielinen osuus sisältää runsaasti sellaista aineistoa, jota vastaavia suomenkielisiä sivuja ei (ainakaan vielä) ole. Tämän takia kunkin osuuden suomenkielisessä hakemistossa on linkki vastaavaan englannin­kielisten sivujen hakemistoon. Sivuston taustasta yms. kertoo sivuston kuvaus.


There’s just a little material of this site in other languages than English or Finnish.

JukkaYuccaKorpela
Last update: 2023-07-03.