Kirjainten tarinoita, luku 7 Nykyaikainen kirjoittaminen:

7.5 Mielivaltaisten merkkien kirjoittaminen

Tietokonejärjestelmässä on yleensä jokin menetelmä, jolla voidaan kirjoittaa periaatteessa mikä tahansa Unicode-merkki. Word-ohjelmassa voidaan käyttää toimintoa Lisää/Merkki ja valita Merkki-välilehti, jolla on laaja valikoima erikoismerkkejä.

Windowsin Merkistö-ohjelma

Windowsin Merkistö-ohjelmalla (englanniksi CharMap) voidaan valita merkkejä ja kopioida be leikepöydälle, josta ne voidaan liittää esimerkiksi Ctrl(v):llä haluttuun tekstin kohtaan missä tahansa ohjelmassa. Tämä on tekstin­käsittelyssä hiukan hankalampaa kuin ohjelman oman Lisää/Merkki-toiminnon käyttö mutta tarjoaa usein monipuolisempia mahdollisuuksia. Mitä uudemmasta Windowsista on kyse, sen kehittyneempi Merkistö-ohjelma on.

Valitettavasti Merkistö-ohjelma on Windowsissa aika lailla piilotettuna. Esimerkiksi Windows 10:ssä se on Käynnistä-valikon kohdassa ”Windowsin apuohjelmat”. Voit kuitenkin helpottaa Merkistö-ohjelman käynnistämistä esimerkiksi tekemällä sille pikakuvakkeen työpöydälle.

Merkistö-ohjelman pääikkunassa näkyy kerrallaan 200 merkkiä. Merkit ovat Unicode-koodiarvon mukaisessa järjestyksessä, joka ei suinkaan aina vastaa merkkien luonnollista järjestystä. Käyttämällä oikealla olevaa vierityspalkkia saat esille merkkivalikoiman muita osia. Useimmat latinalaisen aakkoston merkit, tarkkeelliset mukaan lukien, ovat valikoiman alkupäässä. Alussa on Latin-1-merkistö, sitten Latinalaisen merkistön laajennusosa A (Wordin valikossa ”Latinalainen, laajennettu-A”), jossa ovat useimmat muut tarkkeelliset latinalaiset kirjaimet aakkosjärjestyksessä: Āā㥹Ćć jne.

Merkistö-ohjelman käyttö on melko selväpiirteistä: haetaan haluttu merkki taulukosta, kaksoisnapsautetaan sitä ja sitten napsautetaan Kopioi-painiketta, jolloin merkki (tai merkkien jono) kopioituu leikepöydälle. Tutustu kuitenkin Merkistö-ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin etsiä merkki esimerkiksi tyypeittäisen luokittelun (”alialueet”) mukaan.

Merkistö

Vinkkejä Merkistö-ohjelman käyttöön:

– Se, mitä merkkejä on näkyvissä ja valittavissa, riippuu siitä, mikä fontti on valittuna kohdassa ”Fontti”. Usein joudutaan valitsemaan eri fontti kuin tekstissä muutoin käytetty. Laajoja fontteja ovat (Microsoft Office -ohjelmien mukana tuleva) Arial Unicode MS, Lucida Sans Unicode sekä (erikseen ladattavissa oleva) Code2000. Windows Vistassa eräät perusfontitkin ovat myös varsin kattavia latinalaisten, kreikkalaisten, kyrillisten ym. aakkosten osalta.
– Ohjelmaa voi käyttää myös vain etsimään halutun merkin Unicode-koodiarvo ja -nimi, jotka näkyvät ohjelman ikkunan alareunassa tyyliin U+0401: Cyrillic Capital Letter Io.
– Kun napsautat tekstin ”Näytä lisätiedot” edessä olevan ruudun valituksi, saat esille tärkeitä lisätoimintoja (kuten kuvassa).
– Kun lisätoiminnoissa valitaan Ryhmitys-kohdasta vaihtoehto ”Unicode-alialue”, saadaan oikealle pienempi ikkuna, josta voi valita merkkien ryhmän. Esimerkiksi ryhmä ”latinalainen” sisältää kaikki latinalaiset aakkoset, joita muutoin joutuisi etsimään eri kohdista.
– Jos jo tiedät haluamasi merkin Unicode-koodiarvon, voit kirjoittaa sen tekstin ”Näytä Unicode:” jäljessä olevaan ruutuun ja painaa Enter-näppäintä. Tämä toiminto on kuitenkin käytettävissä vain, kun Ryhmitys-kohdassa on valittuna ”Kaikki”.

Alt(X)-menetelmä

Kun tunnetaan merkin Unicode-koodiarvo heksadesimaalisena, voidaan Word-ohjelmassa ja eräissä muissakin ohjelmissa kirjoittaa merkki Alt(x)-menetelmällä. Tämä tarkoittaa, että kirjoitetaan ensin koodiarvo ja sitten Alt(x) eli näpäytetään x-näppäintä niin, että Alt-näppäin on alas painettuna. Tällöin koodiarvo korvautuu itse merkillä. Jos esimerkiksi kirjoitetaan 141 Alt(x), saadaan merkki U+0141 eli poikkiviiva-L Ł.

Menetelmä toimii toiseenkin suuntaan: Jos tiedostossa on merkki etkä osaa päätellä sen Unicode-koodiarvoa, voit esimerkiksi Wordissa napsauttaa kohtaa merkin jäljessä niin, että kohdistin tulee siihen, ja sitten näppäillä Alt(x). Tällöin merkki korvautuu Unicode-koodiarvollaan, esimerkiksi Ł-kirjain numerojonolla 0141. Uusi Alt(x) palauttaa merkin sitten ennalleen. Tosin jos merkkiä edeltää numero tai jokin kirjaimista A–F, joudut ensin lisäämään koodinumeron eteen esimerkiksi välilyönnin, jonka poistat myöhemmin. Muutoin ohjelma tulkitsee numerojonon pitemmäksi kuin on tarkoitus.

Jos tarvitaan usein joitakin merkkejä, joita ei saa helposti näppäimistöltä, voidaan etsiä niiden Unicode-koodit ja sitten Wordin sisällä määritellä niille erilaisia näppäinoikoteitä. Aiheesta kertoo verkkosivu Erikoismerkkien kirjoittaminen Microsoft Word -ohjelmalla.