Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.47 Saksa

Saksan kielessä käytetään latinalaisten perusaakkosten lisäksi kirjaimia ä, ö, ü ja ß.

Umlaut-kirjaimet

Kirjaimet ä, ö ja ü tulkitaan siinä määrin a:n, o:n ja u:n muunnelmiksi, Umlaut-kirjaimiksi, että niitä käsitellään aakkostuksessa samoin. Jos näitä kirjaimia ei voida käyttää, on yleisenä tapana korvata ne yhdistelmillä ae, oe ja ue. Vanhoissa nimissä on usein vaihtelua oe ∼ ö, ja tämäntapaisten nimien oikeinkirjoitus on tarkistettava erikseen.

Kaksois-s ß

Kaksois-s:n ß käytön säännöt ovat vaihdelleet melko lailla. Vuonna 1901 vahvistettiin saksan oikeinkirjoituksen säännöt, mutta 1990-luvulla aloitetussa uudistuksessa (Recht­schreib­reform) muutettiin mm. ß:n käytön sääntöjä ja versaalin käyttöä sanojen alussa. Uudistusta ei ole kaikkialla hyväksytty, joten kirjavuutta esiintyy yhä. Lisäksi uudistus ei vaikuta henkilön­nimiin, vaan niissä voi esiintyä vanhoja kirjoitus­asuja.

Sääntöjä ja niiden vaikutusta kuvataan kohdassa Kaksois-s.

Jakamattomat yhdistelmät

Yhdistelmä sch on saksassa suhu-s:n (suomen oikeinkirjoituksen š) merkki.

Muutoin yhdistelmä ch on äänneympäristön mukaan ”ach-äänteen” [x] tai ”ich-äänteen” [ç]) merkki.