Arkisen asiakirjoittamisen opas, luku 6 Kirjoittamisen tekniikkaa:

Noudata normeja

Maailmassa on paljon normeja, standardeja ja sopimuksia, myös asioiden esittämisestä kirjoituksessa. Normit voivat olla virallisia, jopa lailla säädettyjä, tai epävirallisia suosituksia taikka vain vakiintuneita käytäntöjä. Noudata normeja, jos sinulla ei ole hyvää syytä poiketa niistä.

Normien noudattaminen lisää luotettavuuden vaikutelmaa. Jos lukija näkee, että olet ollut huolimaton yksityiskohdissa, hänen on vaikea uskoa, että suuret linjat ja asiasisältökään ovat kunnossa. Ehkäpä ihmisten ei pitäisi olla tässä mielessä ennakkoluuloisia, mutta me vain olemme. Monien on vaikeaa suhtautua asiallisesti tekstiin, joka rikkoo karkeasti esimerkiksi yhdyssanoja koskevia sääntöjä tyyliin ”tarjous jauhe liha” tai ”Unix tietokone”.

Esimerkkejä kirjoittamista koskevista normeista ovat seuraavat:

Lukijaa voi häiritä sekin, että esitystapasi poikkeaa norminmukaisesta, vaikka normi sinänsä olisi melko mielivaltainen. Ei ole mitään erityisen syvällistä perustetta sille normille, miten eliölajien tieteelliset nimet kirjoitetaan: suvun nimi isolla alkukirjaimella, lajin nimi pienellä, vaikka se olisi erisnimestä johdettu, ja molemmat mieluiten kursiivilla. Mutta kun normi on olemassa, niin poikkeamalla siitä osoitat, että et tunne tieteellisten nimien esitysasun normia, vaikka käytät tieteellisiä nimiä. Jos kirjoitat oikean asun Homo sapiens asemesta homo sapiens tai Homo Sapiens, niin osa niistä lukijoista, jotka ovat tottuneet tieteellisten nimien käytäntöön, saattaa päätellä, että olet asiantuntematon, ja suhtautuu ehkä koko tekstiisi sen mukaisesti.

Suomen kielen käyttöä koskevista normeista on erilaajuisia yleisesityksiä kielenoppaissa. Suhteellisen kattava esitys on Nykyajan kielenopas. Koska normistoa täydennetään jatkuvasti ja sen yksityiskohtia saatetaan muuttaa, voi olla tarpeellista seurata Kotimaisten kielten keskuksen julkaisemaa aineistoa.

Kaikille asioille ei ole normeja. On myös mahdollista, että on olemassa useita keskenään kilpailevia normeja. Silloin tärkeintä on esitykseksi sisäinen yhtenäisyys eli se, että käytät tekstissäsi kauttaaltaan samoja merkintätapoja ja sääntöjä.