Arkisen asiakirjoittamisen opas, luku 6 Kirjoittamisen tekniikkaa:

Pilkkujen tärkeydestä

Pilkkujen käyttö voi olla hyvin tärkeää virkkeiden ymmärrettävyydelle. Toisaalta jotkin pilkun käytön kysymykset ovat lähes yhdentekeviä. Jos haluat kirjoittaa tarkasti normien mukaan, tarkista toki, tuleeko ilmaisuun ”sen jälkeen kun” pilkku koko ilmaisun eteen vai kun-sanan eteen. Luettavuuden kannalta asialla tuskin on mitään merkitystä.

Pilkut ovat tärkeitä, koska ne jaksottavat tekstiä ja tekevät varsinkin pitkät virkkeet paljon helpommin luettaviksi. Monella kirjoittajalla tuntuu olevan taipumus käyttää pilkkuja suunnilleen oikea määrä mutta väärissä kohdissa. Silloin pilkut jaksottavat virkkeen – mutta väärin, jolloin ne eivät helpota lukemista vaan vaikeuttavat sitä.

Seuraavassa on yksinkertaisia pilkkusääntöjä. Muitakin sääntöjä on, mutta näillä pärjäät pitkälle. Ensimmäinen lienee tärkein, koska se auttaa lukijaa jäsentämään pitkät virkkeet.

Harjoitellaanpa hiukan. Seuraavassa on pilkuttamaton virke:

Siitä onko kyseessä teos vai ei voidaan pyytää tekijänoikeusneuvoston lausunto mutta viime kädessä asian ratkaisee tuomioistuin siinä tapauksessa että tekijänoikeuden rikkomisesta nostetaan oikeusjuttu.

Kun virke pilkutetaan erottamalla sivulauseet päälauseistaan pilkuilla, saadaan huomattavasti luettavampi tulos:

Siitä, onko kyseessä teos vai ei, voidaan pyytää tekijänoikeusneuvoston lausunto, mutta viime kädessä asian ratkaisee tuomioistuin siinä tapauksessa, että tekijänoikeuden rikkomisesta nostetaan oikeusjuttu.