Kielimerkkaus, luku 4 Ongelmia kielimerkkauksen käytössä:

Voiko muu kuin teksti olla jotain kieltä?

Mitä merkitystä voisi olla esimerkiksi HTML:n img-tai object-elementin kielellä?

Aluksi on huomattava, että niille kuville ja muille objekteille, jotka liitetään mukaan kyseisten elementtien avulla, voi olla tekstivaihtoehto, ja yleensä pitäisikin olla. Koska object-elementin tapauksessa vaihtoehto ilmoitetaan elementin sisällössä, jossa merkkaus on sallittu, voidaan kieli ilmoittaa elementin sisällä. Mutta img-elementin tapauksessa tekstivaihto ilmoitetaan alt-määritteellä, joten sen kieli pitää ilmoittaa joko img-tägissä tai sitten sen ulkopuolella.

Lisäksi itse kuva tai objekti voi sisältää tekstiä. Tämä on hyvin ilmeistä, jos objekti on ääni- tai videotiedosto, mutta kuvassakin voi näkyä tekstejä - tai itse kuva voi olla logo tai muu kuvana esitetty teksti. Jos kyse on esimerkiksi äänitiedostosta, ei kielimerkkauksella tietenkään ole merkitystä puhesynteesille, mutta ei toisaalta ole mitään syytä olla ilmoittamatta kieltä. Se on kuitenkin olennaista informaatiota, jolle voi joskus tulla käyttöä.

Kuvalle tai objektille ei tietenkään tarvitse erikseen ilmoittaa kieltä, jos kieli on sama kuin ympäröivän elementin kieli. Mutta jos suomenkielisellä sivulla on vaikkapa sana Google logokuvana, on hyvä käyttää tämäntapaista merkkausta:
<img lang="en" alt="Google" src="google.gif">

Sisältö:

Kirjoittamisen ajankohta: 2002-06-23. Päivitetty viimeksi 2007-12-03. Teknisiä korjauksia 2017-12-11.
Tämä sivu kuuluu Jukka "Yucca" Korpelan avoimeen tietosivustoon Datatekniikka ja viestintä.