Kielimerkkaus, luku 5 Muita erityiskysymyksiä:

Unicoden "kielimerkkaus"

Unicode-merkistö sisältää myös eräänlaisen "kielimerkkauksen". Tämä tarkoittaa, että merkkien tasolla, siis myös esimerkiksi pelkkää tekstiä sisältävässä asiakirjassa, voisi erityisillä ohjausmerkeillä ilmoittaa kielen. Periaatteet on kuvattu UAX #27:ssä, kohdassa 13.7, Tag Characters.

Tämän suhdetta merkkauskielten kielimerkkaukseen käsittelee dokumentin Unicode in XML and other Markup Languages kohta Language Tag Characters, U+E0000 .. U+E007F. Kyseisiä merkkejä käytetään melko vähän, eikä Unicode-standardikaan suosittele niiden käyttöä.


Kirjoittamisen ajankohta: 2002-06-23. Päivitetty viimeksi 2007-12-03. Teknisiä korjauksia 2017-12-11.
Tämä sivu kuuluu Jukka "Yucca" Korpelan avoimeen tietosivustoon Datatekniikka ja viestintä.