Kielimerkkaus, luku 2 Kielimerkkauksen toteutus HTML:ssä ja XML:ssä (ja muissa järjestelmissä):

Huomautuksia kielimerkkauksesta HTML:ssä

Kielimerkkauksen käyttö on siis varsin yksinkertaista ja vaivatonta, kun kyse on koko dokumentista tai sen isohkoista osista. Kun mennään yhä pienempiin osiin, sanoihin ja jopa sananosiin, sitä hankalammaksi kielimerkkaus tulee. Näitä ongelmia käsitellään jäljempänä omissa luvuissaan. Tässä luetellaan vain muutamia yleisiä huomautuksia:

Englanniksi kielimerkkausta käsittelee HTML-määrittelyn luku Language information and text direction.

HTML:ssä on myös language-määrite, jota voi käyttää script-elementissä ilmoittamaan käytetty skriptikieli. Sillä ei siis ole mitään tekemistä luonnollisten kielten kanssa. Paradoksaalista on, että tähän tekniseen tarkoitukseen käytettävän määritteen nimeksi on otettu englannin sana sellaisenaan kun taas luonnollisen kielen (tai yleisemmin: ihmisten kielen) ilmoittamiseen käytetään typistesanaa!


Kirjoittamisen ajankohta: 2002-06-23. Päivitetty viimeksi 2007-12-03. Teknisiä korjauksia 2017-12-11.
Tämä sivu kuuluu Jukka "Yucca" Korpelan avoimeen tietosivustoon Datatekniikka ja viestintä.