Kielimerkkaus, luku 2 Kielimerkkauksen toteutus HTML:ssä ja XML:ssä (ja muissa järjestelmissä):

XML:ssä xml:lang-määrite

XML:n määrittelyn kohta Language Identification esittää, että XML:ssä käytetään xml:lang-määritettä kielen ilmaisemiseen. Se vastaa hyvin pitkälle HTML:n lang-määritettä.

XHTML 1.0 -spesifikaation liite HTML Compatibility Guidelines suosittelee käytettäväksi molempia määritteitä. Toisaalta XHTML 1.1 -määrittelystä on, kuten sen kohdassa Changes from XHTML 1.0 Strict sanotaan, kokonaan poistettu lang-määrite.


Kirjoittamisen ajankohta: 2002-06-23. Päivitetty viimeksi 2007-12-03. Teknisiä korjauksia 2017-12-11.
Tämä sivu kuuluu Jukka "Yucca" Korpelan avoimeen tietosivustoon Datatekniikka ja viestintä.