Paneelistandardi

Jukka Korpela

There is also an English version of this document.

Tässä kirjoituksessa on kuvaus paneelistandardista sellaisena, kuin se kirjoittajan käsityksen mukaan oli helmikuussa 1995. (Bridge-lehden numerossa 1/1995 julkaistu versio.) Suomen Bridgeliiton palvelimessa oleva Bridgewiki sisältää uudemman standardin: Paneelistandardi 2012 (PDF).

Kuvauksessa käytettyjen termien selityksiä on Pienessä bridgesanastossa.

Tiivistelmä paneelistandardista

Avaukset ja vastaukset

1 väriä  väh. 4 kortin väri  limit, Stenberg, splinter

1 NT    15 - 17 ap tasainen, two-way Stayman, Gerber, Texas
      voi olla 5 k. yläv.

2 ristiä  täyspelivaatimus   2 ruutua negat. tai rele,
      tai 23 - 24 ap tas.  muut luonn. ja posit. (tpv)

2 ru/pa/he 6 korttia, 6-11 ap  2 NT kysely

2 NT    20 - 22 ap tasainen  Baron, Flint, Gerber, Texas
      voi olla 5 k. yläv.

3 NT    gambling, ei sivuv.  4 ri etsii väriä, 4 ru kysyy lyhyyttä

4 ri/ru  vahva ehkäisy he/pa  4 he/pa loppusit., muut kontr./Blackwood

Konventiot

Neljäs väri yleinen vaatimus (myös passanneesta kädestä mutta ei silloin lupaa uutta tarjousta).
Splinter.
Neljän ässän Blackwood.
Kontrollitarjoukset; 1. kontrollitarjous lupaa 1. kontrollin.
Vapaa 5 NT.
Sputnik-kahdennus 2 pataan asti.
Responsiivinen kahdennus 3 herttaan asti.
Lightner-kahdennus.

Puolustustarjoukset

Yksinkertainen välitarjous: n. 8 - 16 ap ja yl. väh. 5 kortin väri. Jos välitarjoajan partneri tarjoaa avausväriä (yleinen vaatimus), niin välitarjousvärin tarjoaminen uudelleen alimmalla tasolla ilmoittaa heikon käden eikä välttämättä lisäpituutta värissä.

Hyppäävä välitarjous on heikko.

Ilmaisukahdennus lupaa joko tuen tarjoamattomiin väreihin tai lisävoimaa.

Välitarjous 1 NT lupaa 15 - 18 ap. Siihen ylävärikysely on 2 ristiä paitsi avauksen 1 ruutu jälkeen, jolloin se on 2 ruutua.

Neljännen käden 1 NT (suojasangi): 11 - 14 ap.

Michaels cue: ylitarjous vastustajan värissä lupaa vähintään 5 korttia ylimmässä tarjoamattomassa värissä ja muussa tarjoamattomassa värissä.

Epätavallinen 2 NT. (Lupaa väh. 5 korttia kahdessa alimmassa tarjoamattomassa värissä.)

Täsmennyksiä avauksiin ja vastauksiin

Avauksen 2 ristiä ja vastauksen 2 ruutua jälkeen 2 NT osoittaa 23 - 24 ap:n tasaisen käden, jonka jälkeen jatketaan kuten avauksen 2 NT jälkeen. Muut avaajan tarjouksen 2 ruutuun ovat tpv.

Avaukseen 2 ruutua vastaus 2 NT on kysely, johon avaaja vastaa seuraavasti:

Avaukseen 2 herttaa/pataa vastaus 2 NT on myös kysely, mutta avaaja vastaa seuraavasti:

Avaus 3 NT on gambling: läpikäyvä alaväri, yleensä ei sivuvoimaa. Vastaus 4 ruutua kysyy lyhyyttä, ja siihen vastataan näin:

Konventioiden kuvaukset

Sangikonventiot

Two-way Stayman

Vastauksilla avaukseen 1 NT on seuraavat merkitykset: Kyselyn 2 ristiä tekijällä voi olla myös heikko käsi, jolla hän aikoo vastata avaajan vastaukseen. Toisaalta kädessä voi olla myös tpv-voima, kun avaajan vastaus riittää kertomaan oikean sitoumuksen. Kyselyyn avaaja tarjoaa Tähän vastaaja voi korottaa avaajan yläväriä, tarjota omaa väh. viiden kortin väriä (alaväritarjous ei lupaa tarjoamatonta yläväriä) tai tarjota 2 sangia. Nämä kaikki ovat inviittejä. Vastaaja voi myös tarjota täyspelin (loppusitoumus).

Vastaaja ei saa tehdä 2 ristin kyselyä ilman syytä. Esim. sarjassa 1 NT - 2 ristiä - 2 herttaa - 2 tai 3 sangia vastaaja lupaa neljän kortin padan.

Kyselyyn 2 ruutua avaaja vastaa:

Baron

Avauksen 2 NT jälkeen 3 ristiä kysyy värejä alhaalta. Jos avaajan ainoa väri on risti, hän tarjoaa 3 NT.

Tätä sovelletaan myös silloin, kun sarja alkaa 2 ristiä - 2 ruutua - 2 NT - 3 ristiä.

Flint

Avauksen 2 NT jälkeen 3 ruutua käskee avaajaa tarjoamaan 3 herttaa. Tämän jälkeen vastaaja tarjoaa:

Tätä sovelletaan myös silloin, kun sarja alkaa 2 ristiä - 2 ruutua - 2 NT - 3 ruutua.

Gerber

Avaukseen 1 NT tai 2 NT tai sarjan 2 ristiä - 2 ruutua - 2 NT jälkeen 4 ristiä kysyy ässiä, ja siihen vastataan: Tämän jälkeen 5 ristiä kysyy kuninkaita samalla periaatteella, muut tarjoukset ovat loppusitoumuksia.

Texas

Avaukseen 1 NT tai 2 NT tai sarjan 2 ristiä - 2 ruutua - 2 NT jälkeen

Valttituen näyttävät konventiot

Stenberg

Avaukseen 1 väriä vastaus 2 NT lupaa väh. neljän kortin valttituen ja on tpv.

Tähän avaaja tarjoaa minimillä aina 3 ristiä. Avaajan muut tarjoukset siis näyttävät minimiavausta paremman käden ja lisäksi

Avaajan minimivastauksen (3 ristiä) jälkeen Jatkossa 4 NT on Blackwood. Muut jatkotarjoukset ovat kontrollitarjouksia.

Splinter

Kaksoishyppy (tai tarpeeton hyppy) uudessa värissä kertoo valttituen ja lyhyyden tarjotussa värissä.

Tarjouksen voima riippuu tarjoussarjasta. Perussplinter (esim. 1 hertta - 4 ristiä) lupaa noin 11 - 15 ap.

Paneelistandardissa ei määritellä täsmällisesti, milloin tarpeeton hyppy on splinter. Siinä sanotaan, että tarpeeton hyppy on splinter, "mikäli slammi-inviitin tekeminen viimeksi tarjotussa värissä onnistuu jotain muuta kautta vaivattomasti". Esimerkkinä annetaan sarja 1 ruutu - 1 hertta - 1 pata - 4 ristiä. Toisaalta esimerkkinä tilanteesta, jossa hyppy ei ole splinter vaan ainoastaan kontrollitarjous (lyhyys tai aito kontrolli), annetaan sarja 1 hertta - 1 pata - 2 herttaa - 4 ristiä.

Slammikonventiot

Blackwood

Käytössä on perus-Blackwood eli neljän ässän Blackwood.

Blackwoodin jälkeen 5 NT pyytää kontrollitarjoamaan kuninkaita. Tarjous lupaa, että ässiä ei puutu, joten siihen voi tarjota riittävillä tikeillä isoslammin.

Kontrollitarjoukset

Ensimmäinen kontrollitarjous lupaa 1. asteen kontrollin (ässä tai renonssi). Kontrollitarjoussarjassa 4 NT on Blackwood vain ensimmäisen kontrollitarjouksen jälkeen; muutoin se on yleinen eteenpäin menevä tarjous.

Vapaa 5 NT

Vapaa 5 NT on valttikuvakysely, johon vastataan askelittain: 6 ristiä = 0 kuvaa, 6 ruutua = 1 kuva, 6 herttaa = 2 kuvaa ja 6 pataa = 3 kuvaa valtissa.

Muita sopimuksia ja periaatteita

4. väri on yleinen vaatimus (ei lupaa väriä), myös passanneesta kädestä, mutta silloin tarjous ei lupaa uutta tarjousta.

Jos avaaja tekee 4. värin korotuksen, se lupaa maksimiavauksen ilman luonnollista tarjousta ja on tpv.

2-yli-1-tarjous on vaatimus kahteen avausväriä.

Avaajan reverse kahden tasolla lupaa lisävoimaa ja on rajoittamaton kierrosvaatimus myös 1-yli-1-tarjouksen jälkeen.

Kerran voimaan astunut täyspelivaatimus ei voi purkautua.

Vastustajan tarjottua 1 NT väliin uusi väri ei ole vaatimus ja 2 NT on jakokäden tpv.

4 NT luonnollisen sangitarjouksen korotuksena on kvantitatiivinen, ei ässäkysely.

4 NT pakotetussa paikassa ei ole luonnollinen eikä ässäkysely.

Vastakahdennuksen jälkeen, siis kun oma puoli on avannut, vastustaja kahdentanut ja avaajan partneri vastakahdentanut (ja toinen vastustaja passannut), avaajan suora tarjous lupaa arvokorttivoimaltaan heikon avauskäden. Jos avaaja hyppää, se lupaa lisää pelivoimaa mutta ei lisää arvokortteja. Jos kädessä on runsaasti arvokorttivoimaa, tarjoaminen aloitetaan jakokädelläkin passaamalla.

Kahdennukset

Yleistä:

Responsiivinen kahdennus tulee kyseeseen sarjoissa, joissa vastustaja on avannut värillä ja kahdennuksen tai välitarjouksen jälkeen toinen vastustaja on tukenut väriä. (Esim. 1 hertta - X - 3 herttaa - X taikka 1 hertta - 1 pata - 2 herttaa - X.) Jos toinen vastustaja on tarjonnut uutta väriä, kahdennus ei ole responsiivinen. Tällaisessa tilanteessa kahdennus partnerin ilmaisukahdennuksen jälkeen on rankaisu.

Jos avaukseen tulee hyppäävä välitarjous, joka on korkeampi kuin 2 pataa, niin sen kahdentaminen on ehdollinen/optionaalinen kahdennus, joka lupaa muutaman käyttökelpoisen kortin mutta ei välttämättä tukea tarjoamattomiin väreihin. Sama koskee tilanteita, joissa kahdentaja on värin "alla" tai vastustajilla on yhteinen väri.

Ilmaisukahdennukseen passanneen käden suojakahdennus on heikon käden ilmaisu. (Standardi ei siis tunne ilmaisukahdennuksen jälkeistä puskapassia eli kyttäämistä avausvoimalla ja lyhyydellä partnerin värissä.)

Kahdennus on rankaisu erityisesti seuraavissa tilanteissa: