Tietoa Fortran-ohjelmointikielestä Internetissä

Johdanto

Fortran on ohjelmointikieleksi varsin vanha, ja siitä on monia eri-ikäisiä versioita. Pelkkä nimi Fortran voi tarkoittaa joko Fortran 77:ää tai uudempaa ja huomattavasti laajempaa Fortran 90:tä. Yleensä kirjoitusasulla FORTRAN tarkoitetaan aina vanhempaa (77 tai vanhempi).

Hyvin lyhyt katsaus Fortranin historiaan:

1954 suunnitelma FORTRAN-kieleksi (johtajana John Backus)
1957 FORTRAN I -kääntäjä
1958 FORTRAN II (mukana mm. aliohjelmat)
1962 FORTRAN IV
1966 FORTRAN 66 – ANSI-standardi, suunnilleen = FORTRAN IV
1978 FORTRAN 77 – uusi, laajennettu standardi
1991 Fortran 90 – voimakkaasti laajennettu standardi
1997 Fortran 95 – suhteellisen pieniä muutoksia sisältävä standardi
2004 Fortran 2003

Fortranin nykyinen kansainvälinen standardi on kolmiosainen ISO/IEC 1539. Se kuuluu työryhmän JTC1/SC22/WG5 alaan. Sen sivuilta löytyy standardi ns. DIS-tasoisena luonnoksena, joka on asiasisällöltään olennaisesti sama kuin vahvistettu standardi.

Standardointityö ei suinkaan aina keksi uutta vaan useinkin vain vakiinnuttaa kääntäjissä jo toteutettuja uusia piirteitä. Esimerkkinä mainittakoon bittienkäsittelyfunktiot kuten btest. Ne eivät kuulu Fortran 77 -standardiin, mutta hyvin monet valmistajat toteuttivat ns. military standardin MIL-STD 1753 mukaisesti. Sen mukaisina ne on myös otettu Fortran 90:een.

Käytettäessä hyväksi Internetistä löytyviä Fortrania koskevia tietoja kannattaa tarkistaa, mitä kielen versiota ne koskevat. Tiedot saattavat koskea esim. jonkin valmistajan omaa Fortran-toteutusta, jonka kaikki piirteet eivät suinkaan välttämättä kuulu mihinkään standardiin.

Aineistoa Fortran 90:stä ja 95:stä

CSC on julkaissut suomenkielisen oppaan Fortran 90/95. Webissä on sen lyhyen kuvauksen lisäksi laajahko esittely sekä tilausohjeet ja nykyisin myös itse opas (PDF-muodossa).

Michael Metcalfin Fortran 90 Tutorial sisältää laajahkon joskin luettelomaisen kuvauksen kielestä.

Bo Einarsson ja Juri Shokin ovat kirjoittaneet varsin yksityiskohtaisen oppaan Fortran 90 for the Fortran 77 Programmer. Mukana on myös eräitä piirteitä Fortran-95:stä.

The Fortran Market

The Fortran Company (aiemmin The Fortran Market) on organisaatio, joka tarjoaa Fortraniin liittyviä dokumentteja ja muita tuotteita osittain maksutta, osittain maksua vastaan. Mm. seuraavat dokumentit ovat maksutta luettavissa Webin kautta:

Fakit

Eräs Fortran-ohjelmointikieltä koskeva tietolähde Internetissä on Fortran FAQ. Kyseinen fakki (engl. FAQ, (Answers to) Frequently Asked Questions). on valitettavasti olemassa vain ns. raakana tekstinä ja muutoinkin raskaslukuinen ja ennen kaikkea vanha.

Lisäksi on olemassa tuoreempi Fortran-90-fakki: F90 FAN's : Fortran 90 Frequently Asked about News.

Myös muista fakeista voi löytyä Fortran-kieltä koskevia tai sitä sivuavia asioita.

Olen kirjoittanut lyhyen vastauksen erääseen aika usein esitettyyn kysymykseen: miten saa kellonajan, päiväyksen ja CPU-ajan selville.

Netlib

Runsaasti maksutonta, suureksi osaksi Fortranilla tehtyä ohjelmistoa etenkin matemaattisiin tehtäviin on Netlibissä, http://www.netlib.org/, josta voi hakea ohjelmia paitsi WWW:llä myös esim. FTP:llä, palvelimesta ftp.netlib.org.

Tiedon etsintä

Fortran-kieltä, kuten kaikkia muitakin maailman asioita, koskevia tietoja voi hakea Webistä nsk. hakukoneilla. Tiedon etsintä niillä on tehokkainta silloin, kun hakulauseke voidaan muotoilla käyttäen täsmällisiä termejä, jotka eivät sekaannu (englannin) yleiskielen sanoihin. Esimerkiksi etsiminen hakusanalla open on melko hyödytöntä, koska löytyy aivan liian paljon epäolennaista tietoa, mutta etsiminen sellaisella Fortran-kielen funktion tai lauseen nimellä, jota ei juuri käytetä muissa yhteyksissä kuin Fortranissa, esim. endfile, voi olla hyödyllistä. Tosin silloin saattaa löytyy mm. suuri määrä eri järjestelmien man-sivuja, help-tiedostoja ja vastaavia dokumentteja, joiden tiedot eivät ole yleispäteviä. Haun onnistumista voi parantaa eli hyödyttömiä osumia vähentää liittämällä hakumerkkijonoon sanan fortran, esim. +fortran +open. Seuraavassa AltaVistaa käyttävä yksinkertaistettu hakulomake sellaisia hakuja varten:

Hakusanat:
Lisää haluamasi hakusana heti toisen +-merkin perään.

Nyysit

Nyyseistä (newseistä, ”Internetin uutisryhmistä”) löytyy useita ryhmiä, joissa käsitellään Fortran-kieltä koskevia tai siihen liittyviä asioita. Nimenomaan Fortran-aiheinen ryhmä on comp.lang.fortran, joka on melko aktiivinen ja jonka säännöllinen seuraaminen vie paljon aikaa. (Edellä ja seuraavassa nyysiryhmien nimet ovat linkkejä, joiden kautta pääsee lukemaan ryhmän tämänhetkistä keskustelua Google Groupsin kautta.)

Mainittu ryhmä on tarkoitettu nimenomaan kielikohtaisten kysymysten käsittelyyn. Ohjelmointia yleensä koskevia kysymyksiä, joissa siis ei ole kyse algoritmin toteuttamisesta jollakin kielellä vaan algoritmeista, käsitellään kansainvälisesti mm. ryhmässä comp.programming ja suomeksi ryhmässä sfnet.atk.ohjelmointi, joskin viimeksi mainitussa ryhmässä käytännössä käsitellään myös eri ohjelmointikieliin liittyviä kysymyksiä (Fortrania aika vähän). Ks. myös Ohjelmoinnin alkeet: Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin (osittain vanhentunut) ja Vastauksia tietokoneohjelmoinnista usein esitettyihin kysymyksiin .