Mittayksiköt, luku 16 Fysikaalinen kemia ja molekyylifysiikka:

Ainemäärä

Ainemäärä ilmaisee samanlaisista rakenneosista, kuten atomeista tai molekyyleistä, koostuvan aineen määrän rakenneosien lukumääränä. Se esittää siis hiukkasmäärän, ei massaa. Käytännön syistä sitä ei ilmaista hiukkasten lukumääränä, vaan suhteessa tiettyyn lukumäärään.

Ainemäärää käytetään lähinnä fysikaalisessa kemiassa ja molekyylifysiikassa.

Nimi mooli
Englanniksi mole
Tunnus mol
Määritelmä Sellaisen systeemin ainemäärä, joka sisältää yhtä monta keskenään saman­lais­ta perus­osasta kuin 0,012 kilogrammassa hiilen isotooppia 12 (¹²C) on atomeja. Perusosaset voivat olla atomeja, molekyylejä, ioneja, elektroneja, muita hiukkasia tai sellaisten hiukkasten määriteltyjä ryhmiä. (Määritelmän muutos vireillä.)
AsemaSI-perusyksikkö
Kerrannaisiamillimooli (mmol), mikromooli (μmol)
EsimerkkiTerveellä ihmisellä on paaston jälkeen plasmassa sokeria 6 mmol/L tai vähemmän.

SFS:n ”SI-oppaan” mukaan tunnusta ”mol” käytetään vain perusmuodossa (tällä tarkoitetaan, että siihen liittyvä luku on perusmuodossa), ja muissa muodoissa käytetään sanaa ”mooli”, esimerkiksi ”2 mol” (kaksi moolia), mutta ”2 moolin” (kahden moolin). Tälle säännölle ei ole perustetta standardeissa. On normaalia kirjoittaa esimerkiksi ”2 mol:n” (kahden moolin).

Moolia käytettäessä on periaatteessa aina ilmoitettava, millaisista hiukkasista puhutaan. Käytännössä tämä yleensä jätetään asiayhteydestä pääteltäväksi: tarkoitetaan sen aineen molekyylejä, josta on puhe.

Moolin määritelmä on luonteeltaan empiirinen siinä mielessä, että tarkoitettu hiukkasten määrä on mitattava empiirisesti. Nykyisin tälle niin sanotulle Avogadron luvulle eli Avogadron vakiolle tunnetaan likiarvo 6,022 141 29(27) × 10²³. Standardointijärjestöjen suunnitelmissa on muuttaa moolin määritelmää niin, että se viittaa tiettyyn kiinteään määrään hiukkasia ja siten vapautuu sidonnaisuudesta tietyn aineen ominaisuuksiin. Tämä tapahtuisi kiin­nit­tä­mäl­lä Avogadron vakiolle tarkka lukuarvo.

Arkielämässä useimmat kohtaavat mooli-käsitteen todennäköisesti yhteyksissä, joissa puhutaan eri aineiden pitoisuuksista veressä. Ne ilmaistaan tyypillisesti millimooleina litrassa (mmol/L); tämä on sama kuin moolia kuutiometrissä (mol/m³), mutta litra tuntuu luon­nol­li­sem­mal­ta, koska ihmisessä on verta muutamia litroja.