Mittayksiköt, luku 7 Aika ja liike:

Kulmataajuus

Jaksollisen ilmiön kulmataajuus on sen taajuus kerrottuna täyskulmalla. Täten sen sama­kantai­nen SI-yksikkö on radiaani sekunnissa. Jos taajuus on esimerkiksi 10 s⁻¹ (eli 10 Hz), niin sen kulmataajuus on (10 s⁻¹ )(2π rad) = 20π rad/s.

Kulmataajuuden käsitettä käytetään erityisesti elektroniikan ja sähkötekniikan signaalien yhteydessä. Muuten käytetään tavallisemmin käsitettä kulmanopeus, joka voidaan myös tulkita saman suureen toiseksi nimitykseksi.