Mittayksiköt, luku 7 Aika ja liike:

Taajuus

Jaksollinen ilmiö on sellainen, jossa sama tilanne toistuu aina tietyn ajan kuluttua. Kyseistä aikaa sanotaan ilmiön jaksonajaksi. Jaksollisen ilmiön taajuus (vanha nimitys: jaksoluku) eli frekvenssi on yksi jaettuna ilmiön jaksonajalla; sen voidaan sanoa olevan myös jaksojen määrä jaettuna ajalla. Sen sama­kantai­nen SI-yksikkö on täten yksi sekunnissa eli käänteis­sekunti (1/s), mutta sille on annettu erityisnimi.

Nimi hertsi
Englanniksi hertz
Tunnus Hz
Määritelmä 1/s = s⁻¹
Asemasamakantainen SI-yksikkö
Kerrannaisia kilohertsi (kHz), megahertsi (MHz), gigahertsi (GHz), terahertsi (THz), petahertsi (PHz), eksahertsi (EHz)
EsimerkkiVerkkovirran taajuus on Suomessa 50 Hz (hertsiä).

Hertsiä käytetään lähinnä puhuttaessa sähköstä (vaihto­virrasta) ja sähkö­magneettisesta aalto­liikkeestä kuten radio­aalloista.

Käytännössä taajuuden käsitettä käytetään myös puhuttaessa ilmiöistä, jotka eivät toistu määrävälein, vaan epäsäännöllisin välein, jolloin taajuus määräytyy välin keskimääräisen keston mukaan. Esimerkiksi sydämen syke­taajuus (lyönti­tiheys) ilmaistaan yleensä sanomalla lyöntien määrä minuuttia kohti; Kielitoimiston sanakirjan kuvaus taajuus-sanasta esittää esimerkin ”Sydämen syketaajuus oli 60/min.” Oikeampi ilmaus olisi ”60 minuutissa”, mutta yleensä ilmoitetaan luku sellaisenaan (”syke oli 60”).