Mittayksiköt, luku 5 Yksiköiden kuvaamisen tapa tässä sivustossa:

Merkintätapoja: ”=”, ”≈” ja ”3

Yksiköiden suhteita kuvattaessa yhtäläisyysmerkki (=) tarkoittaa tarkkaa, määritelmiin perustuvaa yhtäläisyyttä.

Noin-merkki (≈) tarkoittaa likimääräistä yhtäläisyyttä.

Desimaalinumeroiden päällä oleva viiva tarkoittaa päättymättömän desimaaliluvun jaksoa. Esimerkiksi 4,23 tarkoittaa lukua, joka alkaa 4,2 ja jossa on sen jälkeen loputtomasti kolmosia (toista, epätäsmällisempää merkintää käyttäen: 4,233 333…).