Mittayksiköt, luku 5 Yksiköiden kuvaamisen tapa tässä sivustossa:

Merkintätapoja: ”=”, ”≈” ja ylleviivatut numerot

Yksiköiden suhteita kuvattaessa yhtäläisyysmerkki (=) tarkoittaa tarkkaa, määritelmiin perustuvaa yhtäläisyyttä.

Noin-merkki (≈) tarkoittaa likimääräistä yhtäläisyyttä. Kyse voi olla siitä, että lukuarvo esitetään pyöristettynä, tai siitä, että mukana on kokeellisesti määritettävä suure, jonka tarkkaa arvoa ei tunneta.

Desimaalinumeroiden päällä oleva viiva tarkoittaa päättymättömän desimaaliluvun jaksoa. Esimerkiksi 4,23 tarkoittaa lukua, joka alkaa 4,2 ja jossa on sen jälkeen loputtomasti kol­mo­sia (toista, epätäsmällisempää merkintää käyttäen: 4,233 333…), ja merkintä 0,09 lukua, jonka kokonais­osa on 0 ja desimaali­osa on loputon jono numeropareja 09 (0,090 909 090…).