Mittayksiköt, luku 21 Ordinaaliasteikot ja -suureet:

Boforiasteikko

Eräs aiemmin yleisesti käytetty ordinaaliasteikko oli Beaufortin asteikko eli boforiasteikko, jolla kuvattiin tuulen voimakkuutta sen vaikutusten mukaan. Kyseessä ei ollut pelkkä ordinaaliasteikko, sillä sen yksikkö bofori (vanha kirjoitusasu: beaufort) kuvasi tuulen vaikutusta laadullisesti. Boforiasteikon käytöstä luovuttiin pohjoismaissa vuonna 1976. Tällöin siirryttiin ilmoittamaan tuulen nopeus, käyttäen nopeuden SI-yksikköä metri sekunnissa (m/s). Tämä on eri suure kuin se, jota boforiasteikolla pyrittiin ilmaisemaan, vaikka suureiden välillä onkin jonkinlainen yhteys.