Mittayksiköt, luku 21 Ordinaaliasteikot ja -suureet:

Ordinaaliasteikon käsite

Ordinaaliasteikko tarkoittaa asteikkoa, jolla asetetaan suureen arvoja suuruusjärjestykseen, mutta ei ilmaista, kuinka paljon suurempi tietty arvo on kuin sitä asteikolla edeltävä arvo. Esimerkiksi aineiden kovuus voidaan ilmaista ordinaaliasteikolla sillä periaatteella, että aine A on kovempaa kuin aine B, jos A:lla voidaan naarmuttaa B:tä. Ordinaaliasteikon arvojen erotuksilla tai suhteilla ei ole fysikaalista merkitystä, eikä niillä muutenkaan ole mielekästä tehdä laskutoimituksia. Jos siis arvot ilmaistaan luvuilla, luvut toimivat vain nimien tavoin eli kukin luku yksilöi yhden arvon. Ordinaaliasteikkoa käytettäessä ei siis käytetä mittayksikköä.

Ordinaaliasteikkoja käytetään hyvin paljon eri yhteyksissä. Esimerkiksi mielipidekyselyn vastausvaihtoehdot ”täysin samaa mieltä”, ”melkein samaa mieltä”, ”ei samaa eikä eri mieltä”, ”melkein eri mieltä” ja ”täysin eri mieltä” muodostavat ordinaaliasteikon. Jos tällaiset vastaukset koodataan esimerkiksi luvuilla 1, 2, 3, 4 ja 5 ja luvuista lasketaan keskiarvoja, tuloksella ei ole osoitettavissa olevaa suhdetta todellisuuteen. Tästä huolimatta sellaisia keskiarvoja käytetään.