Mittayksiköt, luku 18 Lukumäärät:

Lukumäärän ilmaiseminen luvulla

Seuraavassa tarkastellaan sellaisia suureita, jotka ilmoitetaan kokonaislukuina ja joille ei useinkaan voi mielekkäästi käyttääkään muita lukuja. Nämä eivät yleensä ole fysikaalisia suureita.

Lukumäärä voidaan ilmaista pelkkänä lukuna, mutta usein siihen liitetään sana, joka kertoo, millaisten olioiden määrästä on kyse, esimerkiksi ”42 henkeä” tai ”5 omenaa”, tai yleissana kuten ”kappale”, esimerkiksi ”12 kappaletta”. Joissakin yhteyksissä käytetään tällöin lyhenteitä. Esimerkiksi suomen kielessä lyhenne ”h” tarkoittaa muun muassa henkeä (ihmisten lukumäärästä puhuttaessa) tai huonetta. Lyhenne ”kpl” tarkoittaa kappaletta.