Mittayksiköt, luku 16 Fysikaalinen kemia ja molekyylifysiikka:

Lukumääräinen tiheys

Hiukkasten, esimerkiksi molekyylien, lukumääräinen tiheys aineessa on hiukkasten määrä jaettuna aineen tilavuudella. Hiukkasten ei tällöin tarvitse olla samaa ainetta, eikä niiden määrää siten ilmaista ainemääränä mooleina, vaan luvulla. Samakantainen yksikkö on siten käänteiskuutiometri (1/m³ = m⁻³).