Mittayksiköt, luku 15 Ääni:

Äänen intensiteetti

Äänen intensiteetti on tietylle pinnalle tuleva tai sen läpäisevä oleva äänienergia aikaa ja pinta-alaa kohti. Sen samakantainen yksikkö on siten joule sekuntia ja neliömetriä kohti, J(s m²) = (J/s)/m² = W/m² eli watti neliömetriä kohti.