Mittayksiköt, luku 15 Ääni:

Äänen energiatiheys

Äänen energiatiheys on tietyssä tilassa oleva äänienergia jaettuna tilan tilavuudella. Sen samakantainen yksikkö on siten joule kuutiometrissä (J/m³).