Mittayksiköt, luku 15 Ääni:

Ääni-intervalli

Ääni-intervalli voidaan tulkita äänen taajuuden vaihteluväliksi (jostakin taajuudesta f1 toi­seen taajuuteen f2) tai tällaisen välin pituudeksi tai kahden taajuuden suhteeksi (f2/ f1).

Standardi ISO 80000-3 määrittelee suureen logaritminen taajuusväli (engl. logarithmic frequency interval), joka tarkoittaa vaihteluväliä, mutta jota mitataan sen ylimmän ja alimman taajuuden suhteen kaksikantaisella logaritmilla log2(f2/ f1), jolle käytetään myös merkintää lb(f2/ f1). Sopivampi kuvaus olisi, että kyseessä on logaritminen suure, joka esittää välin pituutta.

Näin määritellyn logaritmisen taajuusvälin arvo on joka tapauksessa pelkkä luku eli sen yksikkö on luku 1. Standardi määrittelee sille erityisnimen oktaavi (engl. octave) ja tun­nuk­sen oct. Täten yhden oktaavin nousu merkitsee äänen fysikaalisen taajuuden 2-kantai­sen logaritmin nousemista 1:llä, jolloin fysikaalinen taajuus kasvaa kaksinkertaiseksi, koska log2(2) = 1.

Mainittu standardi määrittelee myös logaritmisen taajuusvälin yksikön dekadi (engl. decade, tunnus dec), joka tarkoittaa lukua log2(10), jonka likiarvo on 3,321 928. Täten siis 1 dec = log2(10) oct ≈ 3,321 928 oct. Tätä yksikköä käytetään harvoin. Sanalla ”dekadi” on kielessä myös muita merkityksiä, muun muassa ’kymmenluku’, ja epävirallisessa kielen­käytössä ”dekadin ero” tarkoittaa usein noin kymmenkertaista eroa.