Mittayksiköt, luku 14 Valo:

Valaistusvoimakkuus

Valaistusvoimakkuus on valovirta valaistavan pinnan alaa kohti.

Nimi luksi
Englanniksi lux
Tunnus lx
Määritelmä lm/m²
AsemaSI-johdannaisyksikkö
Kerrannaisiakiloluksi (klx)
EsimerkkiLeikkaussalin yleisvalaistuksen riittävä voimakkuus on 1 500 lx.

Yhdysvalloissa käytetään myös yksikköä luumen neliöjalkaa kohti (lm/ft²). Siitä käytetään nimitystä foot-candle ja tunnusta fc tai ft-c. Sen suuruus on 1/(0,929 030 4)² luksia eli noin 10,764 lx.