Mittayksiköt, luku 14 Valo:

Valotus

Valotus on pinnalle kertyvän valomäärän pintatiheys, joka voidaan tulkita myös valaistusvoimakkuuden ja ajan tuloksi. Täten sen samakantainen yksikkö on lm s/m²= (lm/m²)s = lx s.

Nimi luksisekunti
Englanniksi lux second
Tunnus lx s
AsemaSI-johdannaisyksikkö
EsimerkkiTällä salamavalolla saadaan aikaan 600 lx s:n valotus.

Lisäksi käytetään mm. yksikköä luksitunti lx h = 3 600 lx s. Se on tavallisempaa kuin SI-etuliitteiden käyttö tässä yhteydessä (esimerkiksi klx s ja Mlx s).