Mittayksiköt, luku 13 Magnetismi:

Permeabiliteetti

Permeabiliteetti on aineen magneettista käyttäytymistä kuvaava suure, joka on magneetti­vuon tiheys jaettuna magneettikentän voimakkuudella. Sen samakantainen tiheys on siten T/(A/m) = (Wb/m²)/(A/m) = (Wb/A)/m = H/m eli henry metriä kohti. Tavallisia kerrannaisia ovat millihenry metriä kohti (mH/m) ja mikrohenry metriä kohti (μH/m).

Tyhjiön permiabiliteetti eli magneettivakio on 4π × 10⁻⁷ H/m ≈ 1,256 637 μH/m.

Aineen suhteellinen permiabiliteetti on sen permiabiliteetti jaettuna tyhjiön per­mia­bi­li­tee­til­la. Sen yksikkö on täten luku yksi.