Mittayksiköt, luku 14 Valo:

Valoon liittyvät energiasuureet

Valon energia ilmaistaan kuten energiaa muutoinkin.

Valoon liittyvien energiasuureiden samakantaisia SI-yksiköitä
SuureYksikön tunnus Yksikön nimi
Säteilyenergia J joule
Säteilyn energiatiheys J/m³ joule kuutiometrissä
Säteilyn spektrinen energiatiheys
aallonpituuden suhteen
J/m⁴ joule metrin neljättä potenssia kohti
Säteilyteho W watti
Säteilyintensiteetti W/sr watti steradiaania kohti
Radianssi W/(m² sr) watti neliömetriä ja steradiaania kohti
Säteilyvirran teho W/m² watti neliömetriä kohti
Säteilytys J/m² joule neliömetriä kohti

Edellä käytetyt suureiden nimitykset ovat osittain vakiintumattomia. Esimerkiksi säteilyvirran tehosta, joka esittää pinnalle tulevan valosäteilyn tehoa pinta-alaa kohti, käytetään myös nimitystä ”tehotiheys”, jota toisaalta käytetään myös ilmaisemaan tehon ja tilavuuden suhde (sama­kantai­se­na yksikkönä W/m³) esimerkiksi reaktorin ominaisuutena. Sanalla ”energia­tiheys” saatetaan tarkoittaa myös pintaan kohdistuvan energian määrää pinta-alaa kohti (yksikkönä siis J/m²) eli samaa kuin säteilytyksellä edellä olevassa taulukossa. Toisaalta ”säteilytys” esiintyy aivan muussa merkityksessä ionisoivan säteilyn yhteydessä; ks. Säteilytys (ionisaatiota kuvaavana suureena).

Radianssi (engl. radiance) tarkoittaa säteilyn lähteestä tulevan valon energiaa lähteen aluetta (alueen pinta-alaa) ja säteilyn suuntaa (avaruuskulmaa) kohti.