Mittayksiköt, luku 13 Magnetismi:

Induktanssi

Itseinduktanssi tai lyhyesti induktanssi ilmaisee käämin kyvyn muodostaa magneetti­kenttä, kun siinä kulkee sähkö­virta. Käämin luoman magneetti­kentän magneetti­vuo on verrannollinen käämissä kulkevan sähkö­virran voimakkuuteen, ja verrannollisuus­kerroin on käämin induktanssi.

Keskinäisinduktanssi ilmaisee kahden käämin induktiivisen kytkeytymisen voimakkuuden. Tietyn käämin läpäisevä toisen käämin kentän magneettivuo on verrannollinen tämän toisen käämin sähkövirtaan. Tämän suhteen verrannollisuuskerroin on käämien keskinäis­induk­tans­si.

Myös suora johdin muodostaa magneettikentän, kun siinä kulkee sähkö­virta, joten kaikilla johtimilla on ainakin jonkin verran induktanssia.

Koska induktanssi on magneettivuon ja virran suhde, joten sen samakantainen yksikkö on weber ampeeria kohti (Wb/A), jolle on annettu erityisnimi henry (lausutaan: henri) ja tunnus H.

Tavallisia ker­ran­nai­sia ovat millihenry (mH) ja mikrohenry (μH).