Mittayksiköt, luku 12 Sähkö ja magnetismi:

Permittiivisyys

Permittiivisyys kuvaa sitä, miten aine vastustaa sähkökentän muodostumista aineeseen. Se voidaan määritellä kapasitanssin ja pituuden suhteena, joten sen samakantainen yksikkö on faradi metriä kohti, F/m.

Suhteellinen permittiivisyys on permittiivisyys jaettuna tyhjiön permittiivisyydellä eli sähkövakiolla (electric constant), ε0, jonka suuruus on noin 8,854 187 817 × 10⁻¹² F/m. Suhteellisen permittiivisyyden yksikkö on siten luku 1.