Mittayksiköt, luku 12 Sähkö ja magnetismi:

Dipolimomentti

Hiukkasen (sähkö)dipolimomentti on momentti, joka vaikuttaa hiukkaseen sähkökentässä. Se on momentti jaettuna sähkökentän voimakkuudella, joten sen samakantainen yksikkö on newtonmetri jaettuna voltilla metriä kohti, N m/(V/m). Koska V = W/A = (N m/s)/A, tämä on sama kuin A s m = C m eli coulombimetri.