Mittayksiköt, luku 12 Sähkö ja magnetismi:

Polarisoituma

Sähkökentässä olevan aineen polarisoituma on ainealkion dipolimomentti jaettuna sen tila­vuu­del­la, joten sen samakantainen yksikkö on C m/m³ = C/m² eli coulombi neliömetriä kohti.