Mittayksiköt, luku 12 Sähkö ja magnetismi:

Kapasitanssi

Kapasitanssi ilmaisee kondensaattorin varauskyvyn, joka on varauksen ja jännitteen suhde. Sen samakantainen yksikkö on täten coulombi volttia kohti, C/V, jolle on annettu erityisnimi faradi ja tunnus F. Yleisesti käytettyjä kerrannaisia ovat millifaradi (mF), mikrofaradi (μF), nanofaradi (nF) ja pikofaradi (pF).