Mittayksiköt, luku 12 Sähkö ja magnetismi:

Sähkökentän voimakkuus

Sähkökentän voimakkuus tietyssä pisteessä on siinä olevaan hiukkaseen vaikuttavan voiman ja hiukkasen varauksen suhde. Täten sen samakantainen yksikkö on newton coulombia kohti, N/C, mutta tämä esitetään yleensä muodossa voltti metriä kohti, V/m (mikä perustuu siihen, että V/m = (W/A)/m = (J/s)/(C/s)/m = J/C/m = N m/C/m = N/C).