Mittayksiköt, luku 12 Sähkö ja magnetismi:

Jännite

Jännite voidaan määritellä tehon ja virran suhteeksi siten, että virtapiirin kahden pisteen välinen jännite on niiden välillä kuluva tai siihen tuleva teho jaettuna sähkövirralla, joka pisteiden välillä kulkee. Täten sen samakantainen yksikkö on watti ampeeria kohti (W/A), jolle on annettu erityisnimi voltti ja tunnus V. Siitä käytetään mm. kerrannaisia kilovoltti (kV), millivoltti (mV) ja mikrovoltti (μV).

Samoja yksiköitä käytetään suureille sähköpotentiaali ja potentiaaliero.