Mittayksiköt, luku 12 Sähkö ja magnetismi:

Sähkövuo

Sähkövuolle käytetään samoja yksiköitä kuin sähkövaraukselle. Sähkövuon samakantainen yksikkö on siis coulombi (C).

Sähkövuon tiheys on sähkövuo pinta-alaa kohti, joten sen samakantainen yksikkö on coulombi neliömetriä kohti (C/m²).