Mittayksiköt, luku 1 Mitä suureet, mittayksiköt, tunnukset ja kerrannaiset ovat:

Suure

Suure (englanniksi quantity) on todellisuuden ilmiö, jolla on mitattavissa ja ilmaistavissa oleva suuruus. Suure on esineen, aineen, järjestelmän tms. ominaisuus, jota voidaan määrällisesti eli kvantitatiivisesti verrata toisen esineen tms. vastaavaan ominaisuuteen. Voimme esimerkiksi sanoa, että jonkin kepin pituus on kaksi kertaa niin suuri kuin toisen kepin pituus; täten pituus on mitattavissa ja vertailtavissa oleva ominaisuus.