Ohjelmointi Unixissa, luku 9 Ohjelmointi C-kielellä:

Yleistä C-ohjelmien ajamisesta

Unix-koneissa C-kääntäjän nimenä on tavallisimmin cc, jolloin käyttöohjeet saa komennolla man cc. Käytössä voi olla tämän lisäksi muitakin C-kääntäjiä, erityisesti Gnu-C, nimellä gcc.

Jos ohjelma käyttää matematiikkakirjaston math.h funktioita, täytyy (sen lisäksi, että itse ohjelmassa on direktiivi #include <math.h>) käyttää cc-komennon lopussa optiota -lm, esim.
cc ohj.c ali1.c ali2.c -lm

Aix-koneissa voidaan -lm-option asemesta käyttää myös optiota -lmsaa, jolloin saadaan ajonaikaiset virheilmoitukset esim. ylivuodoista matemaattisten funktioiden laskemisessa.

Isoja, paljon keskusyksikköaikaa kuluttavien C-ohjelmien kääntämisessä kannattaa käyttää optimointioptiota -O, joka varsinkin Aix-koneissa voi huomattavasti nopeuttaa ohjelman suoritusta.