Ohjelmointi Unixissa, luku 9 Ohjelmointi C-kielellä:

C-ohjelmoinnin apuvälineitä

Käytettävissä saattavat olla seuraavat C-ohjelmoinnin apuvälineet:

lint
Tekee melko monipuolisia tarkistuksia. Käyttö on erittäin suositeltavaa.
cflow
Tuottaa C-ohjelmasta rakennekaavion.
cxref
Tekee C-ohjelmasta ristiviitelistan (cross-reference listing) ns. ulkoisista viittauksista.
cb
Muotoilee C-ohjelman uudelleen käyttäen systemaattista sisennystä.
Syynä lint-ohjelman suositteluun on mm. se, että C-kääntäjän tekemät tarkistukset ovat melko vähäisiä. Hankaluuksia lintin kanssa tuottaa usein se, että se antaa ilmoituksia (varoituksia) turhan herkästi. Usein kannattaa käyttää optiota -u, joka aiheuttaa sen, ettei lint anna ilmoitusta muuttujista ja funktioista, jotka on määritelty mutta joita ei käytetä missään.

Lisäksi on huomattava, että lint saattaa käsitellä ohjelman C-kielen vanhemman määrittelyn mukaisesti, joten ANSI C:n mukaisesta ohjelmasta se voi antaa paljonkin harhaanjohtavia ja suorastaan virheellisiä ilmoituksia.

Lisätietoja saa käsikirjoista ja man-komennolla.