Ohjelmointi Unixissa, luku 7 Tutkinta (debuggaus):

Lausekkeet

Tutkintaohjelmalle annettavien lausekkeiden (esim. assign-käskyssä) tulee olla C-kielen mukaisia. Kuitenkin jakoviiva / tarkoittaa aina reaalilukujakolaskua, ja kokonaisjako ilmaistaan operaattorilla div (kuten Pascalissa); esim. lausekkeen 20 div 3 arvo on 6.

Jos ohjelmasi on kirjoitettu Fortranilla, ota siis huomioon, että C-kielessä ja Fortranissa käytetään erilaisia vertailuoperaattoreita:

vertailuoperaattori       Fortranissa   C:ssä

yhtäsuuri kuin         .EQ.      ==
erisuuri kuin          .NE.      !=
pienempi kuin          .LT.      <
suurempi kuin          .GT.      >
pienempi tai yhtäsuuri kuin   .LE.      <=
suurempi tai yhtäsuuri kuin   .GE.      >=
Huomaa erityisesti, että C:ssä yhtäsuuruusvertailu esitetään kahdella yhtäläisyysmerkillä.