Ohjelmointi Unixissa, luku 4 Komentotiedostot:

Parametrien käyttö

Edellä kohdassa Komentotiedoston rakenne esitetty esimerkki sopii tilanteeseen, jossa ohjelman käsittelemien tiedostojen nimet halutaan ilmoittaa komentotiedostossa. Toinen tavallinen (tavallisempi?) tilanne on, että tiedostojen nimet haluttaisiin ilmoittaa komennossa, jolla ajo käynnistetään. Tämä voidaan tehdä komentotiedoston parametrien avulla.

Komentotiedostossa voidaan symboleilla $1, $2 jne. viitata parametreihin, jotka annetaan komentotiedostoa käynnistettäessä.

Seuraavassa on esimerkki komentotiedostosta, joka suorittaa (valmiiksi käännetyn) Fortran-ohjelman ajo käyttäen syöttö- ja tulostustiedostona niitä tiedostoja, jotka annetaan parametreina komentotiedostoa käynnistettäessä.

#!/bin/tcsh
rm -f fort.1
rm -f fort.2
ln -s $1 fort.1
ln -s $2 fort.2
ajo
rm fort.1
rm fort.2 

Jos tällaisen komentotiedoston nimi on esimerkiksi xqt ja se käynnistetään komennolla

xqt ajo.datat ajo.results

niin se suorittaa ohjelman ajo siten, että syöttötiedostona (josta ohjelma lukee kanavalta 1) on ajo.datat ja tulostustiedostona (johon ohjelma tulostaa kanavalle 2) on ajo.results.