Ohjelmointi Unixissa, luku 4 Komentotiedostot:

Komentotiedoston rakenne

Unixissa komentotiedostoja kutsutaan shell scripteiksi, ja niiden muoto riippuu käytettävästä komentotulkista eli shellistä.

Perussäännöt ovat:

Seuraavassa on esimerkki tyypillisestä yksinkertaisesta shell scriptistä, joka kääntää ja ajaa Fortran-ohjelman käyttäen määrättyjä tiedostoja. Oletetaan, että shell scriptiä ajettaessa halutaan vain ohjelmatiedostot ali2.f ja ali3.f kääntää uudestaan, kun taas ohjelman muut osat ovat valmiiksi käännettyinä tiedostoissa paa.o ja ali1.o.

#!/bin/tcsh
f77 paa.o ali1.o ali2.f ali3.f
rm -f fort.7
rm -f fort.8
ln -s data fort.7
ln -s results fort.8
a.out
rm fort.7
rm fort.8