Ohjelmointi Unixissa, luku 4 Komentotiedostot:

Alustustiedostot

Yhteyttä otettaessa järjestelmä automaattisesti suorittaa käyttäjän kotihakemistossa olevan tiedoston .cshrc (jos käyttäjän oletus-shell on tcsh) ja sen jälkeen tiedosto .login. (Tiedostoilla, joiden nimi alkaa pisteellä, on yleensä jokin erikoismerkitys. Ne näkyvät ls-komennolla saatavassa tiedostolistassa vain, jos komennossa on optio -a. Muutoin niitä voi käsitellä kuten muitakin tiedostoja.)

Jos pääteistunnon aikana käynnistetään komentotulkki komentotulkin alla - kuten käy esim. annettaessa script-komento - niin järjestelmä aluksi suorittaa .cshrc-tiedoston (mutta ei .login-tiedostoa).

Käyttäjälle mahdollisesti perustetaan automaattisesti sellaiset tiedostot .cshrc ja .login, joissa on source-komentoja, joilla asetetaan voimaan eräitä järjestelmän yleisiä määrittelyjä. Jos haluat lisätä omia määrittelyjä, lisää ne .cshrc- tai .login-tiedostoosi source-komennon jälkeen.