Ohjelmointi Unixissa, luku 3 Keskeisiä apuvälineitä:

Päätetyöskentelyn lokin saaminen

Usein halutaan päätteellä tehtävästä työskentelystä tiedostoon ja sitä kautta ehkä paperille dokumentti eli loki (log), josta näkyvät annetut komennot ja niiden aiheuttama tulostus. Tämä on Unixissa varsin helppoa:

Ainoa pikku hankaluus on se, että lokitiedostoon tulee rivien loppuun ylimääräisiä return-merkkejä. Päätteelle tai paperille tulostettaessa ne eivät näy, mutta jos tiedostoa käsittelee Emacsilla tai vi:llä, return-merkki näkyy muodossa ^M. (Return-merkit on melko helppo poistaa. Ks. ohjetta tästä dokumentissa Rivinvaihdot ja kappaleet datan käsittelyssä, joka myös valottaa ongelman taustaa.)