Ohjelmointi Unixissa, luku 3 Keskeisiä apuvälineitä:

Syötön ja tulostuksen ohjaus

Unixissa suoritettavalla ohjelmalla tai komennolla on kolme tietovirtaa (stream):

Esimerkiksi Fortran-ohjelmassa
Nämä kaikki liittyvät oletusarvoisesti käyttäjän päätteeseen mutta ovat helposti muutettavissa seuraavasti (eli aivan samoin kuin Unix-komentojen syöttö ja tulostus ovat uudelleenohjattavissa):

Näitä voidaan tietysti käyttää myös yhdessä, esim.
./ajo <datat >&tulokset