Ohjelmointi Unixissa, luku 3 Keskeisiä apuvälineitä:

Komentojen editointi

Käytettäessä tcsh-komentotulkkia voidaan editoida komentoja ja käyttää vanhoja komentoja hyväksi varsin joustavasti.

Jos esimerkiksi olet antanut hiukan virheellisen komennon ja saanut virheilmoituksen, voit kirjoittaa control-P:n ja saada komentorivin takaisin. Kursori jää rivin loppuun. Voit editoida riviä "Emacs-tyylisesti" ja lopuksi painaa returnia. Kursori saa returnia painettaessa olla missä tahansa kohtaa riviä. Tavallisimmat Emacsin toiminnot ovat käytettävissä; esim. control-B vie kursoria taaksepäin ja control-F eteenpäin, control-A rivin alkuun jne.

Kirjoittamalla monta kertaa control-P:n pääset komentohistoriassa taaksepäin. Eteenpäin siinä pääsee control-N:llä.

Edellä mainittujen kontrollimerkkien asemesta voi yleensä käyttää myös nuolinäppäimiä samoihin tarkoituksiin.