Ohjelmointi Unixissa, luku 2 Perusasiat:

Aliohjelmakirjastojen hyväksikäyttö

Aliohjelmakirjasto tarkoittaa kokoelmaa valmiita aliohjelmia joihinkin tarkoituksiin, esimerkiksi matemaattisiin tehtäviin tai graafiseen tulostukseen. Useimmiten se on hankittu ja asennettu koneeseen erikseen, tavallisesti maksullisena tuotteena joltakin ohjelmistovalmistajalta. Sellaisten kirjastojen valikoima on konekohtainen.

Jos ohjelma käyttää aliohjelmakirjastoa x, tulee kääntämiskomennossa antaa optio -lx. Kirjaston nimi siis kirjoitetaan heti, ilman välilyöntiä, l-kirjaimen perään. Kirjaston nimen tarkka muoto ilmenee kirjasto- ja konekohtaisista käyttöohjeista. Esimerkki:

f77 ohj.f -lnag

Lisäksi on huolehdittava siitä, että asianomainen tiedosto on käyttäjän ns. LIBPATH-hakupolussa, joka vastaa tavallista hakupolkua, mutta ympäristömuuttujan nimi siis on LIBPATH. Aliohjelmakirjaston konekohtaisista käyttöohjeista pitäisi löytyä tieto, mikä komento tarvitaan tätä varten.

Jos käytettäviä kirjastoja on useita, annetaan -l-optio kullekin erikseen.