Ohjelmointi Unixissa, luku 2 Perusasiat:

Ajokelpoisen ohjelman nimeäminen

Jos ajokelpoiselle ohjelmalle halutaan muu nimi kuin a.out, voidaan menetellä jommallakummalla seuraavista tavoista:

Tämän jälkeen ohjelma voidaan ajaa suoraan nimellään (esimerkissämme lasku), jos käyttäjä on siinä hakemistossa, jossa ohjelma sijaitsee, tai kyseinen hakemisto muutoin on ns. hakupolussa. (Hakupolku, path, luettelee listan hakemistoja, ja komentotulkki käyttää listaa etsiessään suoritettavaa ohjelmaa.)

Varoitus: Unix-koneessa saattaa olla valmiit hakupolkumäärittelyt siten, että polussa on viimeisenä piste, joka tarkoittaa työhakemistoa. (Työhakemisto, working directory, on "se hakemisto, jossa käyttäjä kulloinkin on". Pääteistunnon alussa työhakemistoksi tulee käyttäjän oma kotihakemisto. Työhakemiston voi vaihtaa cd-komennolla.) Tämä merkitsee, että jos käyttäjä kirjoittaa komentotasolla ohjelman nimen, kone suorittaa käyttäjän tämännimisen ohjelman vain, jos ei ole olemassa sennimistä systeemiohjelmaa tai, täsmällisemmin sanottuna, jos mikään muu hakupolussa oleva hakemisto ei sisällä sennimistä ohjelmaa.

Useampi kuin yksi Unixin käyttäjä on törmännyt tähän ongelmaan tehtyään test-nimisen ohjelman ja ihmeteltyään, miksi se ei tulosta mitään. Unixissa nimittäin on test-niminen systeemiohjelma!

Tästä syystä suosittelemme, että käyttäjä