Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, luku 6 Tekijänoikeuden erityiskysymyksiä:

Miten tekijänoikeus hankitaan?

Tekijänoikeus hankitaan tekemällä teos. Tekijänoikeus perustuu lain mukaan todelliseen tekijyyteen eikä mihinkään muuhun. (1 §) Mitään anomusta, hakemusta, ilmoitusta tai muuta erillistä toimenpidettä ei tarvita.

Tosin Yhdysvalloissa tekijänoikeuden rekisteröinti saattaa olla tarpeellista mahdollisimman kattavan suojan saamiseksi. Ellei Yhdysvalloissa tehtyä teosta ole rekisteröity, mahdollisuudet saada korvauksia tekijänoikeuden loukkauksista Yhdysvalloissa ovat rajoitetummat. Rekisteröinnistä on tietoja Yhdysvaltain tekijänoikeusviraston dokumentissa Copyright Basics.

Tässä suhteessa tekijänoikeus eroaa useista muista ns. aineettomista oikeuksista kuten patenttioikeudesta. Jos esimerkiksi jokin kirjoitus kuvaa jonkin uuden keksinnön, niin kirjoitus saa automaattisesti tekijänoikeussuojan, jos se vain ylittää teoskynnyksen. Toisaalta tämä suoja koskee kirjallista teosta (tässä tapauksessa keksinnön erästä erityistä kuvausta), ei sen sisältöä. Sisällön voi yrittää suojata muilla keinoin, esimerkiksi hakemalla patenttia tai hyödyllisyysmallisuojaa.