Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, luku 3 Tietokoneohjelmien tekijänoikeus:

Kuka on tietokoneohjelman tekijä?

Tietokoneohjelman laatiminen on monivaiheista, eikä ole mitenkään ilmeistä, missä vaiheessa tai vaiheissa katsotaan ohjelman syntyvän teoksena tekijänoikeuslain mielessä. Ainakaan yleinen ideointi, yleisen tavoitteen asettaminen tai periaatteellisten ratkaisujen tekeminen ei merkitse teoksen luomista, tuskin edes osallistumista siihen tekijänoikeuslain mielessä. Toisaalta on kyseenalaista, voidaanko hyvin yksityiskohtaista koodausta, jossa ohjelmakoodia tehdään tarkan ohjeen mukaan, myöskään pitää osallistumisena teoksen luomiseen.

Tietokoneohjelman tekijöinä pidetään niitä henkilöitä, jotka osallistuvat luovalla panoksella itse ohjelman tekemiseen. Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa 2007:3 on katsottu, ettei ohjelman ”vaatimusmäärittelyjen” laatijoita ollut pidettävä ohjelman tekijöinä, joskin heillä oli toki tekijänoikeus laatimiinsa kirjallisiin kuvauksiin yms.