Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, luku 3 Tietokoneohjelmien tekijänoikeus:

Entä shrink wrap -lisenssit ja muut rajoitukset?

Varsin tavallista on, että tietokoneohjelmiin liittyy erilaisia lisenssiehtoja esimerkiksi siten, että ohjelmakappale on pakkauksessa, jonka päällä lukee, että avatessaan pakkauksen käyttäjä sitoutuu siihen-ja-siihen. Tällaisia ehtoja ei Suomen sopimusoikeudessa pidetä mitenkään automaattisesti sitovina. Käytännössä asian merkitys on vähentynyt sen jälkeen, kun ohjelmien kopiointi yksityiseen käyttöön kiellettiin laissa. Ohjelmatalojen lisenssiehdothan tähtäävät ennen muuta kopioinnin estämiseen, jotta ohjelmien myynniltä ei vietäisi markkinoita.

Toisaalta ohjelmapakkauksessa olevia ehtoja voidaan tarkastella ehtoina, jotka eivät rajoita ostajan oikeuksia vaan antavat hänelle oikeuksia. Ostaessaan kaupasta esimerkiksi CD-levyn asiakas ostaa ensisijaisesti aineellisen kappaleen, johon on tallennettu joidenkin ohjelmien fyysisiä kappaleita, teoskappaleita. Kysymys ohjelman käyttöoikeudesta on kokonaan eri asia, ja käyttöoikeus perustuukin ohjelman tekijänoikeuden omistajan (ei CD-levyn myyjän) antamaan lupaan. Tämä on kuitenkin kiistanalaista, ja korkein oikeus näyttäisi ratkaisussaan KKO 2003:88 asettuneen sellaiselle kannalle, että tavanomaisessa tietokoneohjelman kaupassa ohjelma siirtyy ostajan omaksi eikä erillistä lisenssiä tarvita.

Tässä tarkastellut lisenssiehdot ovat valitettavan usein sekavia. Ne saattavat olla suoraan muissa maissa tehtyjen tekstien suomennoksia. Tämän takia niissä saattaa olla asioita, jotka ovat Suomen lain mukaan pätemättömiä tai sellaisia, ettei niille löydy selvää tulkintaa. Tällaiset seikat voivat rajoittaa ehtojen merkitystä. Yleisesti on muistettava se periaate, että sopimuksen epäselviä kohtia tulkitaan sen osapuolen vahingoksi, joka on kirjoittanut sopimustekstin.

Selvää kuitenkin on, että jos esimerkiksi opiskelija on ostanut ohjelman edulliseen opiskelijahintaan, hänen voidaan edellyttää ymmärtävän, että ohjelman myynnille eteenpäin on erittäin todennäköisesti asetettu rajoituksia, joihin hän sitoutuu. Usein hän lisäksi joutuu allekirjoittamaan tätä koskevan asiakirjan.