Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, luku 2 Tekijänoikeuden rajoitukset:

Yleistä tekijänoikeuden rajoituksista

Tekijänoikeutta, siis tekijän yksinoikeutta määrätä teoksesta, on monin tavoin rajoitettu eri syistä. Poikkeuksista tärkeimpinä voidaan yleensä pitää sitaattioikeutta ja oikeutta kopioida yksityiseen käyttöön.

Useimmat rajoitukset on koottu tekijänoikeuslain 2. lukuun. Lisäksi tekijänoikeutta tosi­asial­li­ses­ti rajoittavat muutkin säädökset, mm. tekijänoikeuden rajallinen kestoaika ja lakien yms. jättäminen tekijänoikeuden ulkopuolelle.

Usein esitetään näkemys, jonka mukaan tekijän­oikeuden rajoituksia on tulkittava ahtaasti. Tämä on tavallaan saanut vahvistuksen ns. kolmen kohdan testissä, joka sisältyy kansainvälisiin tekijän­oikeus­sopimuksiin. Tämä yleisluonteinen tulkinta­ohje voidaan muotoilla sanomalla, että tekijän­oikeuden rajoitus

  1. saa koskea vain määrättyjä erityistapauksia
  2. ei saa olla ristiriidassa teoksen tavanomaisen hyödyntämisen kanssa
  3. ei saa kohtuuttomasti haitata oikeudenhaltijan oikeutettuja etuja.

Toisaalta on esitetty, että tekijänoikeuden rajoitukset ovat toiselta kannalta katsottuna ihmisten yleisiä oikeuksia. Ne saatetaan jopa kuvata osaksi sananvapautta ja muita ihmisoikeuksia.

Käytännössä tulkintakysymykset jäävät vaikeiksi ja kiistanalaisiksi. Rajoitusten moninaisuus, epäsystemaattisuus ja tulkinnanvaraisuus ovat keskeisiä syitä siihen, että tekijänoikeus on hankala aihepiiri. Toisaalta on hyvä muistaa, että ongelmia syntyy nimenomaan siitä, että joku haluaa käyttää toisen teosta ilman tämän lupaa, vedoten tekijänoikeuteen säädettyihin rajoituksiin. Voi olla paljon helpompaa hankkia lupa kuin selvittää, voisiko toimia ilman lupaakin.